Ons nuwe webtuiste is binnekort beskikbaar

Ons is tans besig om te werk aan ons nuwe website. Jammer vir enige ongerief gedurende die proses.

Laerskool Worcester-Oos Opedag
Onthou ons opedag is die 21ste Mei. Indien u opsoek is na 'n skool vir u kinders, kom besoek ons gerus.
Ons is die heeldag oop vir besoekers. Kom sien ons onderwysers in aksie!

Vir meer inligting, skakel ons gerus op (023) 347 0453 of epos by petro@breede.co.za