Quick Links

LWO Skoolreels
Skool Fotos

Nuusbrief

NUUSBRIEF - Week 38

download adobe

Sponsers

jacki vd merwe logo

MySchool logo

GESKIEDENIS

Daar het groot opgewondenheid geheers toe Laerskool Worcester-Oos sy deure op 22 Januarie 1964 in Sutherlandstraat geopen het. Die kinders van die Paglande is vir 12 jaar in die ou plankskooltjie in Stockenstroomstraat gehuisves. Die beskeie personeel van vyf het gegroei tot die huidige 26. Die leerdertal van 636, wat twee speelgroepies en drie Gr R-klasse insluit, maak van Worcester-Oos met die hoë akademiese standaarde wat die personeel stel, een van die spogskole in die Kaapse Wynland Onderwysdistrik.

Die visie van die skool: “Gelukkige en tevrede kinders, onderwysers en ouers“ bevat die kern, want die skoolgemeenskap kan alleen gelukkig en tevrede wees as daar respek, deursigtigheid en eerlikheid in elke faset van skool is.

Min het Dr Andre Hugo wat die skoollied in 1963 geskryf het besef dat die woorde, “..saad van die Woord hier geplant, om vrugte te dra vir die Vaderland“ en waar “ons werk en speel en jool“ tot vandag so van toepassing is. Christelike waardes, om respek aan ander te betoon, om verantwoordelik te wees en met oorgawe sport te beoefen.

Die kind, sy ontwikkeling en omhoogleiding was va die eerste skoolhoof, Mnr. Kühn en al die onderwysers/esse deur die jare, die kernbelang van Laerskool Worcester-Oos.

Die fisiese ontwikkeling deur deelname aan sport is vir ons ook net so belangrik. Daarom moedig ons alle leerders aan om ten minste aan ’n somer- en wintersport deel te neem. Die skoolspanne presteer besonder goed teen ander skole en ons neem aan verskeie sportdae deel. Leerders presteer tot op provinsiale vlakke in verskeie sporte wat nie deur ons skool aangebied word nie.

Die junior- en seniorkore tree gereeld op en is een van die juwele van ons skool en daar kan altyd met genoegdoening na hulle geluister word. Die landsdiensklub is ’n gewilde jeugorganisasie en jaarliks verteenwoordig leerders en van die personeel die skool op Nasionale vlak.

Die SBL lê groot klem op die veiligheid van ons leerders asook aan die instandhouding en netheid van die geboue en terrein.

Ons ouerkorps is een van die steunpilare van Worcester-Oos. Nie alleen verrig die OOV jaarliks ’n geweldige taak tov fondsinsameling nie, maar tree ook op as ’n samebindende krag wat ouers betrokke maak by die skool en hulle deel laat voel van die skool.

Die goedgesindheid en finansiële steun wat ons van die sakegemeenskap kry, is fenominaal. Die borge van Laerskool Worcester-Oos maak dit moontlik om ’n Beesloop en ’n Gholfdag aan te bied sodat al die geldelike verpligtinge nagekom kan word.

Die ryke seën wat die skoolgemeenskap uit die Vaderhand ontvang, word met nederigheid erken.